Als commembers dal CAS | Club Alpin Suisse CAS
Soutiens le CAS Faire un don

Als commembers dal CAS

Remarque : Cet article est disponible dans une langue uniquement. Auparavant, les bulletins annuels n'étaient pas traduits.

No lain ans algordar cun arcugnuschentscha da quels homens chi han fundà avant tschient ons il Club Alpin Svizzer e chi han dovrà be il meglder grip per eriger la fundamainta. Quaista società d'alpinists s'ha adiin'inavant mis a disposiziun per eruir nossas muntognas e per mantgnair la veneraziun invers las regiuns muntagnardas ed eir la fideltà e l'amur invers la patria. Dapertuot in nossas muntognas hala fabrichà sendas, vias e chamannas, explora munts e vais e sustgnii l'exploraziun scientifica da las muntognas. Ella he eir fat cumparair numerusas publicaziuns, ha instrui guidas ed ils agens commembers pel alpinissem, ha organisa la sgiiranza cunter accidaints in muntogna pels commembers e ha mis ad it sistematicamaing il turissem per giuventiina. In quists decenis sun eir gnu sustgniidas l'amicizia e la solidarità tanter ils alpinists, e quai pustüt illas secziuns cha no chattain hoz in tuot in pajais ( 1863: 8 secziuns, 1963: 92 secziuns ). In quistas secziuns as reunischan homens da minch'età e da tuot las professiuns e pusiziuns pussiblas e fuorman un'unità perfetta.

A la AV a Yverdon ( 1959 ) s'haja decis da dedichar quist'annada da la gazetta dal CAS a l'algordanza dais tschient ons passats. Ils nummers I e II rapreschaintan la tschientavla seria da nossas annalas e dalasgazettas. Il nummer III, adampchà e pagina per sai, sarà dedichà al tema « La muntogna ilia pittura ».

Cun quists numers specials chi vegnan publichats in lingua tudais-cha, francesa e taliana lama docu-mentar a minchiin vivond hoz o plu tard, che'l CAS es una ferma uniun d'alpinists, sco ch'el es aduna stat e dess restar inavant.

Avec nos souhaits amicaux Mit kameradschaftlichem Gruss Con saluti amichevoli Viva il Club Alpin Svizzer!

CC Genève 1962-1964 Le président central :Le chef des publications:

Dr Ed. Wyss-DunantVictor Maerky

Feedback